Ağrı Tedavisi

basagrisi3

Akupuntur İle Ağrı Tedavisi ;

İnsanların en sık şikayet ettigi ağrı şekli başağrısıdır Başağrılarının farklı birçok tipi olup genelde iyi huylu bir seyir gösterir.

Ancak bazen çok ciddi ve hayatı tehdit eden baş ağrısının altında yatan önemli sebeplerde olabilir. Bundan dolayı hekim tarafından başağrısının sebepleri araştırılmalıdır

 

 

 

migren

Uluslararası Başağrısı Birliginin kriterlerine göre baş ağrısı  

1-Primer (birincil) başağrısı;

Genelde başağrısına neden olan bir hastalık tesbit edilemeyen ağrılardır.Bunlar migren,gerlim tipi başağrıları,küme başağrıları ve digerleri.

Migren : Ensık görülen primer başağrısı tipidir.Migren sebebi belli olmayan,çoğunlukla bayanlarda görülen ve başın genelde tek tarafında lokalize bir başağrısı çeşididir.Hastaların birçoğunda ailede migren öyküsü vardır.Bazen bulantı ve kusmayla karekterize olup ağrının yeri, şiddeti,sıklığı kişiden kişiye göre degişir.

Gerilim Tipi Başağrılar : Ağrı genelde basınç hissi , sıkışma ve gerilme şeklindedir. Bunda migrenden farklı olarak ağrı daha hafif ve orta şiddette seyredip bulantı,kusma ve ışık hassasiyeti nadiren görülür.Ağrı genelde çift taraflıdır.

  Küme Başağrıları : Erkeklerde daha sık görülüp ağrı atakları arka arkaya ve kümeler şeklindedir.Ağrı genelde şakakta, göz çevresinde zonklayıcı tarzda yoğunlaşır ve daha çok tek taraflıdır.Gözde kızarıklık ve yaşarma burun akması görülebilir.

2-Sekonder Baş Ağrıları

Başarısına sebep olan çeşitli hastalıklara bağlı oluşan ağrılardır.Bunlar arasında baş,boyun,kulak,burun,göz hastalıkları ve çeşitli sistemik hastalıkları sayabiliriz.

Başağrıları ve migrenin tedavisinde birçok ilaçlar (çeşitli ağrı kesiciler,epilepsi,depresyon,hipertansiyon ilaçları ) kullanılabilir,psikiyatrik yardım alınabilir.

Akupunktur ; Primer başağrılarında (migren,gerginlik ve ve küme başağrıları) oldukça etkilidir.Hastalığın hangi meridyen ve noktalarla ilgili olduğu tesbit edilip ,ona göre tedavi proğramı hazırlanarak tedaviye başlanır.

Tedavi proğramına haftada 2-3 seanslık uyğulamalarla başlandığında kısa bir süre sonra hastanın ağrıları azalacak ve kendini çok daha rahat hissedecektir. Buna bağlı seans sıklığı giderek azaltılacak bir süre sonra ayda bir defa olmak üzere tedaviye çağrılıp takibi yapılacaktır.

 Başağrısı tedavisine başlamadan hastanın iyi bir fizik muayenesi ve gerekli tetkikler istenerek başağrısına sebep olan etkenler araştırılır.

Başağrısının nedenleri tesbit edilirse ona yönelik tedavilere başlanır

Comments are closed